Brandveiligheid

 

brandDoor brand vallen in Nederland jaarlijks 60-80 doden en er ontstaat voor bijna 1 miljard euro schade. Ook kan door brand ernstige milieuschade ontstaan. Uw woning, bedrijfspand of logiesgebouw dient aan de eisen van de overheid op brandwerendheid te voldoen.

De eisen zijn in de praktijk niet altijd eenduidig. Wij kunnen u adviseren wat de minimale eisen zijn voor uw gebouw.

Vaak eist de lokale overheid voorzieningen die niet geëist mogen worden. Een door ons opgemaakt brandveiligheidsrapport biedt dan uitkomst. In goed overleg met de lokale brandweer zijn dan meestal voor alle partijen goede resultaten te boeken.

Op deze minimale eisen kunnen dan de meest nuttige aanvullende wensen van de opdrachtgever meegenomen worden.

De uitvoering van de brandwerende voorzieningen kunnen wij geheel voor uw verzorgen. Een aantal brandwerende onderdelen: brandwerende deuren, ruiten, wanden, doorvoeren, vloeren, daken, rolschermen, brandmelders, brandmeldinstallatie, brandwerende coatings/kitten

Filmpjes van hoe snel brand zich ontwikkeld:
http://www.youtube.com/watch?v=9gBz3c07KvM

 

In de bijlage zijn een aantal publicaties opgenomen met praktijkvoorbeelden:

- Brandveiligheid Studentenhuisvesting

- Brandveiligheid Kleine oude hotels 

- Brandveiligheid tussen woningscheidende constructies

 

Symbolen

http://www.bouwvergunningonline.nl/gb/symbolen.html

Regelgeving

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-de-regels-voor-brandveiligheid-van-gebouwen.h