Nieuwsbericht | 31-08-2010 | Omzetbelasting

Minister De Jager heeft aangekondigd dat het btw-tarief voor bijvoorbeeld een verbouwing of herstelwerkzaamheden aan het dak tijdelijk omlaag gaat. Wat zijn de voorwaarden en voor welke periode geldt dit? Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen of bekijk het bijbehorende beleidsbesluit.

1. Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatie- en herstelwerkzaamheden?
•    Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht.
•    Renovatie- en herstelwerkzaamheden: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.
•    Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidscomponent van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet de materialen.
•    De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning)

2. Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Het verlaagde tarief is bijvoorbeeld niet van toepassing op:
•    glazenwassen;
•    aanleg en onderhoud van tuinen, ook het plaatsen van omheiningen;
•    het vervangen van gordijnen en zonwering;
•    het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning;
•    de diensten van architecten die verricht worden ter voorbereiding van de renovatie-/herstelwerkzaamheden;
•    sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

3. Voor welke periode geldt het verlaagde btw-tarief?
Het verlaagde tarief is van toepassing als de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011.

4.  De verbouwingswerkzaamheden zijn nu al gestart, is het verlaagde btw-tarief van toepassing?
Als de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op de arbeidscomponent van de gehele verbouwing of renovatie. Dus ook op de werkzaamheden die al vóór 1 oktober 2010 zijn uitgevoerd.

5. Mijn verbouwing wordt in juli 2011 afgerond, geldt het verlaagde btw-tarief?
Als de werkzaamheden niet vóór 1 juli 2011 zijn afgerond, dan geldt het verlaagde btw-tarief niet. Ook niet voor de werkzaamheden die vóór 1 juli 2011 zijn verricht.

6. Hoe kom ik aanmerking voor het verlaagde btw-tarief?
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om het juiste btw-tarief toe te passen.
Als u twijfelt of het juiste btw-tarief is toegepast, informeer dan bij de aannemer.

7. Moeten aannemers een vergunning aanvragen om het verlaagde tarief te mogen hanteren?
Nee, een vergunning is niet nodig. 
 
8. Mogen alleen aannemers het verlaagde btw-tarief hanteren?
Nee, de toepassing van het verlaagde tarief voor renovatie en herstel van woningen hangt niet af van het type bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan woningen als verder aan de voorwaarden wordt voldaan.

9. Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor de bewoners van een appartementencomplex als die hun woning renoveren of verbouwen?
Ja, ook in deze situatie geldt het verlaagde btw-tarief. Ook aanleunwoningen en studentenflats komen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief.

10. Valt de verbouwing van een garage onder de regeling?
Ja, ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen vallen onder het begrip ‘woning’ als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

11.Geldt het verlaagde btw tarief ook voor nieuwbouwwoningen die worden opleverd na 1 oktober 2010?
Het verlaagde btw-tarief geldt uitsluitend voor renovatie en herstel van woningen die na eerste ingebruikneming 2 jaar oud zijn. Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

12. Hoe wordt voorkomen dat de wijzingen in het btw-tarief worden gebruikt/misbruikt voor verkapte prijsverhogingen?
Om ervoor te zorgen dat consumenten optimaal profiteren van het verlaagde btw-tarief heeft minister De Jager vooraf overleg gevoerd met Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Deze organisaties gaan zich ervoor inzetten dat hun leden het voordeel doorberekenen aan de klant.

13. Ik heb al een prijs afgesproken met mijn aannemer, moet de aannemer de prijs nu aanpassen omdat het verlaagde btw-tarief van toepassing is?
Indien de werkzaamheden worden afgerond op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 dan is het verlaagde btw-tarief van toepassing. De ondernemer moet dan 6% btw in rekening brengen. Indien er al een deelfactuur met 19% btw is afgegeven, dan moet de ondernemer het tarief in de eindfactuur te corrigeren.

14. Vallen sloopwerkzaamheden onder de regeling?
Sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling, ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Wanneer er sprake is van alleen sloop van een object valt dit niet onder de regeling.

15. Vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van dubbel glas in een woning ook onder de regeling?
Ja.

bron www.minfin.nl/Actueel/Nieuwsberichten/2010/08/Verlaagde_btw_tarief_onderhoud_woningen

 

Opgaaf belastingdienst:

 

De Belastingdienst 23 september 2010

Voorbeelden verbouwingswerkzaamheden verlaagd btw-tarief

Verbouwen van woningen
Het renoveren en verbouwen van woningen ouder dan 2 jaar valt tijdelijk onder het 6%-tarief. Het 6%-tarief geldt alleen voor werkzaamheden die u afrondt op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Het 6%-tarief geldt alleen voor de arbeidskosten, niet voor de meegeleverde materialen.
 

Voorbeelden renovatie en verbouwing
Wilt u weten of uw werkzaamheden tijdelijk onder het 6%-tarief vallen? U vindt hieronder een overzicht met voorbeelden. U vindt daar ook voorbeelden van werkzaamheden die niet tijdelijk onder het 6%-tarief vallen.

Totaalbedrag splitsen
Brengt u 1 bedrag in rekening voor arbeid en materialen voor de verbouwing? Dan moet u dit bedrag splitsen om 6% btw over de arbeidskosten te kunnen berekenen. U maakt een splitsing in arbeidskosten en materialen op basis van wat in uw branche een gebruikelijke verhouding is. Is dat niet mogelijk? Dan splitst u het totaalbedrag door de kostprijs van de materialen te berekenen. Daarbij geldt het volgende:
• in eigen productie gemaakte materialen telt u op bij de materiaalkosten (ook de arbeidsuren)
• overheadkosten mag u evenredig verdelen over de arbeid en de materiaalkosten
Over de materialen brengt u 19% btw in rekening. Over het andere deel brengt u 6% btw in rekening.

Op welke facturen mag u het 6%-tarief toepassen?
U past het 6%-tarief toe op werkzaamheden die u afrondt op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011. Rondt u in deze periode de werkzaamheden af en hebt u vóór 1 oktober 2010 al deelfacturen verstuurd met het 19%-tarief? Dan mag u het 6%-tarief toepassen op de definitieve factuur. Stuurt u tussen 1 oktober en 1 juli deelfacturen, maar rondt u de werkzaamheden af na 30 juni 2011? Dan moet u het 19%-tarief toepassen op alle facturen.
U mag het 6%-tarief ook in rekening brengen aan een woningcorporatie. Het 6%-tarief geldt ook als u als hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer.

bron: www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_6_procent_btw/diensten_6_procent_btw-10.html

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER HET BESLUIT VERLAAGD BTW-TARIEF OP
ARBEIDSKOSTEN BIJ RENOVATIE EN HERSTEL VAN WONINGEN

 

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op de
arbeidskosten? Dit is geen uitputtende opsomming.
•Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels,
zonnepanelen en zonneboilers.
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
•Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes
e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op
hetzelfde perceel als de woning.
•De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die
ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke
ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
•Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
•Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
•Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
•Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn
aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel
(gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken
van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering
daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren,
plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Dit is geen uitputtende opsomming!
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van zonwering, rolluiken e.d. die in bouwkundig
opzicht geen deel (gaan) uitmaken van de woning.
•Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin. Geen renovatie en
herstel van de woning.
•Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin
gerekend).
•Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort
bij de tuin en niet bij de woning).
•Het in eigen bedrijf of op locatie vervaardigen van kasten, deuren, kozijnen en dergelijke.
Slechts de arbeidskosten van het plaatsen valt onder het 6% tarief.
•De bestaande woning wordt gesloopt en er komt een nieuwe woning. Er is sprake van een
nieuw vervaardigd goed.
•Het bestrijden van ongedierte. Geen renovatie en herstel van de woning.
•Het plaatsen/vernieuwen/onderhouden van een alarminstallatie of een airco-installatie. Het
verlaagde tarief mag wel worden toegepast als de installatie in bouwkundig opzicht onderdeel
uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
•Het plaatsen, vernieuwen of onderhouden van een sauna. Het verlaagde tarief mag wel
worden toegepast bij plaatsing, vernieuwing en onderhoud van de sauna als deze in
bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.


Algemeen:
De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn
boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de
woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

bron: download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/nieuwsbrief/100922_btwtarief.pdf

 

Zie voor actuele gegevens (1 juni 2011) ook:

http://www.duvekotbouw.nl/lage-btw-6-bouw-verlengd